Written by 6:13 dop Spletno oblikovanje Views: 15

Spletno Oblikovanje in Razvoj | Kakšna je razlika?

Spletno Oblikovanje in Razvoj | Kakšna je razlika?

Kljub temu, da sta za spletno oblikovanje in razvoj potrebna zelo različna sklopa znanja, ju včasih samodejno povezujemo. Čeprav to ni povsem napačno (kot bom pojasnil pozneje), pa tudi ni povsem res. Za izgradnjo uspešnega digitalnega izdelka sta izredno pomembni, vendar spletno oblikovanje in razvoj nimata enakih skrbi in prednostnih nalog v procesu – razlikujejo se tudi njune odgovornosti.

Zato je ključnega pomena, da jasno razumemo, kaj pomeni posamezen izraz. Namen tega članka je pojasniti razliko med spletnim oblikovanjem in razvojem ter dodatno opredeliti, kje je nevtralno območje.

Kaj je spletno oblikovanje?

Spletno oblikovanje je oblikovanje digitalnega izdelka (spletnih strani in aplikacij). Obsega lahko več področij, kot so uporabniški vmesnik (UI), uporabniška izkušnja (UX) in celo optimizacija za iskalnike (SEO). Na splošno mora oblikovanje spletnih strani upoštevati uporabnost spletnega mesta ali aplikacije, pri čemer je treba upoštevati njeno postavitev (tj. strukturo), vizualno estetiko (npr. barve in pisave) in včasih tudi vsebino.

Kaj je spletni razvoj?

Spletni razvoj je postopek razvoja spletnih strani in aplikacij za internet ali intranet (zasebna omrežja). Kot proces lahko spletni razvoj vključuje različne specializacije, kot so delo na spletnem strežniku, spletni inženiring, konfiguracija omrežne varnosti in celo spletno oblikovanje. Vendar se vsakdanja uporaba izraza “razvoj spleta” običajno nanaša na kodiranje ali pisanje oznak in pogosto ne vključuje oblikovalskih vidikov.

Z drugimi besedami, ali je spletno oblikovanje del spletnega razvoja? Tehnično gledano da, saj spletni razvoj vključuje vse, kar je treba obdelati za izdelavo spletnega mesta ali aplikacije. Toda ali vsakodnevno uporabljen izraz “spletni razvoj” vključuje tudi spletno oblikovanje? Pogosto ne, saj je to izraz, ki ga strokovnjaki običajno uporabljajo za opis pisanja kode, označevanja in na splošno več nalog, povezanih z zalednim razvojem. Zato se včasih zdi, da sta spletni razvoj in spletno oblikovanje ločena predmeta, vendar to ni tako preprosto.

Kakšna je razlika med spletnim oblikovanjem in razvojem?

Pred razlikovanjem spletnega oblikovanja od razvoja je bistveno upoštevati, da obstajajo tri vrste razvijalcev: back-end, front-end in full-stack. Razvijalec zalednega dela je odgovoren za strežniško stran in za vse, kar komunicira med zbirko podatkov in brskalnikom; front-end razvijalec je tisti, ki dela na odjemalčevi strani razvoja programske opreme in se tako osredotoča na to, kako uporabniki vidijo izdelek; Razvijalci celotnega paketa so razvijalci, ki imajo tako znanja in spretnosti s področja zaledja kot sprednjega dela.

Razlika med tem, kaj je v pristojnosti spletnega oblikovalca, in tem, kaj se že šteje za front-end razvoj, je pogosto zelo tanka in je v nekaterih primerih lahko sporna.

Po eni strani oblikovanje spletne aplikacije zahteva veliko raziskovanja uporabnikov, da bi razumeli, kako uporabniki doživljajo aplikacijo in kako mora biti vse strukturirano ob upoštevanju uporabnosti in vizualne estetike. Po drugi strani pa se front-end razvoj osredotoča na kodiranje vmesnika in, kot že rečeno, na razvoj odjemalske strani aplikacije.

Preprosto povedano, spletno oblikovanje pomeni naloge, veščine in orodja, ki so bolj osredotočeni na oblikovanje ter na to, kako se aplikacija počuti in izgleda. V primerjavi s tem je razvoj sprednjega dela bolj osredotočen na izvajanje zasnove v aplikaciji in na to, kako dobro ta izvedba deluje z zaledjem.

Zato se lahko nekatere odgovornosti in veščine prekrivajo. Na primer, običajno je, da lahko tako razvijalci sprednjega dela kot spletni oblikovalci delajo s podobnim naborom orodij ter dobro poznajo uporabnost in hevristična načela. Zato lahko včasih vlogo spletnega oblikovalca in razvijalca sprednjega dela opravlja ista oseba. Poleg tega lahko delovna mesta za spletne oblikovalce vključujejo tudi odgovornosti za UX, UI in grafično oblikovanje.

Ali spletni oblikovalci kodirajo?

Mehanizem v ozadju spletne aplikacije in njeno delovanje ni stvar spletnega oblikovalca. Zato se običajno ne pričakuje, da bi vsi oblikovalci kodirali, saj je bistvo spletnega oblikovanja oblikovanje in ne front-end razvoj. Kljub temu so številni spletni oblikovalci dobro seznanjeni z delom v jezikih HTML, CSS in celo JavaScript ter imajo od tega koristi.

Spretnosti in orodja spletnega oblikovalca

Ustvarjanje uspešnega digitalnega izdelka zahteva napreden postopek, ki presega estetske vidike. Natančneje, zahteva dobro poznavanje poslovne analize, raziskav uporabnikov, psihologije in razvoja programske opreme.

Zato je lahko delo spletnega oblikovalca zahtevno in vsestransko delovno mesto, ki zahteva zelo specifična tehnična in mehka znanja. Tukaj je nekaj najpomembnejših spretnosti, ki jih mora imeti spletni oblikovalec:

Poznavanje več oblikovalskih orodij
Na voljo je veliko orodij, ki lahko spletnemu oblikovalcu pomagajo pri oblikovanju izjemnih digitalnih izdelkov. Med najljubšimi so Figma, Illustrator in Photoshop. Poleg tega obstajajo tudi nova oblikovalska orodja za ekipe, ki delajo na daljavo; pravzaprav je to ena od najboljših lastnosti programa Figma, obetavna pa sta tudi programa MURAL in Miro.

Odličen poslušalec
Odlična (in prva) mehka veščina, ki jo je treba obvladati, je poslušanje. Ključnega pomena je poslušati, kaj želijo stranke, njihove vizije, vrednote in zgodbo. Ta sposobnost bi morala biti izhodišče vsakega projekta spletnega oblikovanja, saj je za dobro komunikacijo potrebno odlično razumevanje sporočenega. To je preprosto, a ni vedno lahko izvesti.

HTML in CSS
HTML je osnova za dobro strukturiran dokument, medtem ko je CSS namenjen slogu! V tem primeru sta Visual Studio Code ali Dreamweaver odlični možnosti za urejanje front-end kodiranja. Za tiste, ki želijo doseči še višjo stopnjo znanja na področju spletnega razvoja, bo JavaScript češnja na vrhu torte!

Dobra komunikacija
Kot sem že večkrat omenili v tem članku, razvoj digitalnega izdelka (v večini primerov) ne bi smel biti delo enega človeka. Običajno zahteva sodelovanje in usklajenost ekip razvijalcev in oblikovalcev. Zato je komunikacija ključnega pomena! Če zamisel ni jasna vsakemu članu, gre lahko ustvarjanje narobe ali pa zaradi nenehnih prilagoditev traja veliko dlje, kot bi moralo.

Radovednost in odprtost uma
Kot rečeno, mora spletni oblikovalec poleg obvladovanja načel oblikovanja in uporabnosti poznati tudi druga področja, kot so poslovanje, psihologija, razvoj itd. Zato je treba imeti odprt um, da se naučite novih orodij in raziščete druga področja, ki so morda zunaj območja udobja. Poleg tega, bolj ko je spletni oblikovalec radoveden glede različnih interesov, bolj lahko razume različne uporabnike.

Zaključek

Recimo, da je spletni razvoj planetarni sistem in eden od planetov, ki ga vključuje, je prav spletno oblikovanje. Spletno oblikovanje je ključnega pomena pri razvoju digitalnega izdelka, saj zagotavlja uporabnost, dobro uporabniško izkušnjo in odlično estetiko.

Ko sta koncepta spletnega razvoja in spletnega oblikovanja dobro opredeljena, ni težko razumeti razlike med zalednim razvojem in grafičnim oblikovanjem. Vendar pa ta razlika ni tako enostavna glede odgovornosti sprednjega dela in uporabniškega vmesnika.

Kot je bilo pojasnjeno, so bistvo spletnega oblikovanja naloge, veščine in orodja, ki so bolj osredotočeni na oblikovanje ter na to, kako se izdelek občuti in izgleda. Nasprotno pa je razvoj sprednjega dela bolj osredotočen na implementacijo zasnove (ki jo ustvari spletno oblikovanje) v programsko opremo in na to, kako dobro ta implementacija deluje z zaledjem.

Če želite postati spletni oblikovalec ali urediti postavitev spletne strani morate poznati načela oblikovanja, interakcijo oblikovanja, uporabnost, osnovno kodiranje in celo nekatera pravila SEO. To je zelo vsestranska vloga, zato zahteva posebne tehnične in mehke spretnosti.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Last modified: 2 februarja, 2022

Close